Odborný tým

Hlavní pedagog

speciální pedagog, andragog, lektor

Vzdělání

 • Pedagogická fakulta UK, obor Speciální pedagogika – etopedie a psychopedie
 • UJAK, obor Andragogika – řízení lidských zdrojů

Další vzdělávání – cizí jazyky u dětí se specifickými poruchami chování, grafomotorika, asertivita, rozvoj řečových dovedností u dětí s mentálním postižením, EEG- Biofeedback, náprava SPU a SPCH, AJ a Nj pro učitele, kurzy z oblasti vzdělávání dospělých, …

Pracovní zkušenosti

 • Soukromá speciálně pedagogická činnost /vlastní práce s klienty, konzultace, poradenství, náprava, doučování, lektorská činnost…/
 • MŠMT /oblast hodnocení projektů financovaných ESF, zejména oblast Středočeského kraje/
 • Pražské specializované centrum EEG-Biofeedback / konzultant a terapeut, lektor/
 • LAVANDE agency s.r.o. /specialista vzdělávání, lektor, konzultant dětských akcí,…/
 • Základní škola Sdružení 1080 /speciálně pedagogická činnost, vzdělávání žáků prvního i druhého stupně/
 • Základní škola Mendelova 550 /speciálně pedagogická činnost, vzdělávání žáků prvního i druhého stupně/
 • Zvláštní škola Nepomucká ul. /vzdělávání žáků druhého stupně/

 

pedagog
speciální pedagog, lektor

Vzdělání

 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, obor Speciální pedagogika – logopedie a surdopedie

  Další vzdělávání – rozvoj řečových dovedností u dětí s SPU a ADHD, náprava SPU a SPCH, kurzy z oblasti vzdělávání předškolního a školního věku alternativními metodami, cizí jazyky Aj a Nj, výuka jazyka Aj a Nj na 1. i 2. stupni ZŠ.

  Pracovní zkušenosti
 • Práce s klienty PPP již za studií na VŠ
 • Spolupráce a následně speciálně pedagogická činnost na ZŠ Náměstí Svobody
 • ZŠ Mendelova 550 – speciálně pedagogická činnost, vzdělávání žáků 1. a 2. stupně
 • Soukromá speciálně pedagogická činnost- vlastní práce s klienty, konzultace, náprava, doučování

 

 
 

pedagog

 speciální pedagog

Vzdělání

 • PedF UK – speciální pedagogika – logopedie, psychopedie
 • PedF UK – studium DVPP – výchovné poradenství

Další vzdělávání – grafomotorika, Comenia script, kurzy náprav SPU a SPCH, kurzy tvořivé školy – činnostní učení, Metoda dobrého startu, …

 

Pracovní zkušenosti

 • ZŠ Chelčického – speciálně pedagogická činnost na 1. stupni
 • ZŠ Mendelova – speciální pedagog, pedagog, výchovný poradce
 • doučování žáků ZŠpedagog, logoped

pedagog, jazykový lektor

Vzdělání

 • Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Obor: Speciální pedagogika

 • Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

                        Obor: Mezinárodní obchod, komerční jazyky, ukončeno s vyznamenáním 
 

Pracovní zkušenosti

 • výuka cizích jazyků
 • překladatelství odborných a uměleckých textů
 • cvičení pro rozvoj řeči
 • doučování
 • osobní intenzivní dlouhodobá zkušenost s podporou dítěte s vývojovou dysfázií

 Jazykové znalosti

Anglický jazyk – velmi pokročilá (státní závěrečná zkouška na VŠ)

Francouzský jazyk – pokročilá (státní závěrečná zkouška na VŠ)

Italský jazyk – pokročilá (1999 jazykový kurz italského jazyka, Univerzita pro cizince, Siena, Itálie)

 

pedagog

andragog, pedagog, lektor

Vzdělání

 • Vyšší odborná škola zahraničního obchodu – výuka v NJ
 • Filozofická fakulta UK, obor Andragogika
 • UJAK, obor Andragogika – řízení lidských zdrojů

Další vzdělávání – cizí jazyk AJ – Mezinárodní jazyková zkouška FCE, Nj, Montessori pedagogika, …

 

 

 

 

 

 

 

 

DysHelp tým pro Vás!

Zobrazit podrobnosti našeho týmu.

Kontaktujte nás

Adresa: Dana Nováková,
5. května 1059/17,
Praha 4
Telefon: +420 777 171 709
IČO 887 82 051
Facebook Facebook.com/Dyshelp
E-mail: info@dyshelp.cz